drukwerk

Wij verzorgen ook al uw drukwerk rondom de uitvaart

Om uw familie, vrienden, kennissen en andere belangstellenden op de hoogte te stellen van het overlijden van uw dierbare wordt meestal een rouwannonce, oftewel een rouwkaart gestuurd.

Ook kunt u ervoor kiezen om een advertentie te plaatsen in een dag- of weekblad, een (vak-)tijdschrift of, als hij of zij lid was van een vereniging, een verenigingsblad.

Tijdens de uitvaartceremonie biedt een liturgie of programmaboekje de belangstellenden houvast. Hierin staat globaal het ‘programma’ en eventueel teksten van liederen die gezamenlijk worden gezongen.

Een herinneringskaart (een moderne versie van het bidprentje) met daarop de foto en in het kort de levensloop van de overledene geeft steun aan de nabestaanden.

Wij kunnen al uw drukwerk verzorgen. Hierbij gaan wij niet uit van een standaard assortiment, maar van een persoonlijk ontwerp, passend bij uw dierbare.