laatste verzorging

Nog niet zo lang geleden werd erg geheimzinnig gedaan over de laatste verzorging van het lichaam van de overledene (het ‘afleggen’). Maar gelukkig is dit in de laatste jaren veranderd.

Steeds vaker willen nabestaanden bij de laatste verzorging van hun overleden dierbare betrokken zijn.  Het biedt troost om een taak te vervullen bij de laatste verzorging of erbij aanwezig te zijn en het is goed voor de rouwverwerking.

U kunt de laatste verzorging van uw dierbare aan ons overlaten. Als u dat wilt, kunt u daarbij natuurlijk meehelpen of erbij aanwezig zijn. Uiteraard is het ook mogelijk dat u zelf de laatste verzorging van uw dierbare doet, al of niet met de hulp van een van onze medewerkers.

Bij een thuisopbaring vindt de laatste verzorging op een bed plaats. Als u ervoor kiest om uw nabestaande naar een rouwcentrum over te laten brengen, zal de laatste verzorging doorgaans daar plaats vinden. In overleg kunt u daar ook bij aanwezig zijn.