opbaren

Thuis opbaren

Steeds vaker kiezen nabestaanden om hun overleden dierbare nog een paar dagen, of zelfs tot aan de uitvaart, thuis te houden. Wanneer uw dierbare is overleden, kan het u veel steun geven als u tot de uitvaart op elk moment van de dag nog even bij uw dierbare kan zijn.  U kunt dan ervoor kiezen om uw dierbare thuis op te baren. Thuis opbaren mag altijd, maar is soms niet mogelijk of wenselijk. Als u ervoor kiest om uw dierbare thuis op te baren, kan dat in de kist of op een bed. Onder ‘thuis opbaren’ bedoelen wij ook op de eigen kamer in een zorgcentrum of bijvoorbeeld bij een familielid die  meer ruimte heeft. Wij voor de juiste materialen en controles.

Opbaren in een rouwcentrum

Rouwcentra hanteren vaak verschillende tarieven voor het opbaren. Afhankelijk van het aanbod van het rouwcentrum kunt u kiezen uit de volgende mogelijkheden:

  • Een 24-uurs kamer, waarvan u een sleutel krijgt. U kunt uw dierbare tot aan de uitvaart op elk moment van de dag bezoeken.
  • Een standaard rouwkamer, waar u doorgaans van ‘s morgens tot aan het begin van de avond uw dierbare kunt bezoeken.
  • Een verblijf met alleen het gebruik van een rouwkamer tijdens een condoleance in het rouwcentrum.

Hierbij geldt dat een 24-uurs kamer duurder is dan een standaard kamer of alleen het gebruik van rouwkamer tijdens een condoleance. De prijzen verschillen per rouwcentrum.